گالری تصاویر خانم دکتر لیلا جبلی

تصاویر مربوط به کارگاه های روانشناسی

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

تصاویر مربوط به مراسم تجلیل از بازنشتگان شرکت نفت

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

تصاویر مربوط به فعالیت ها در شرکت نفت

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

تصاویر مربوط به همایش طرح استعدادیابی عملی دکتر لیلا جبلی در شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی ایران

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

تصاویر مربوط به توضیحات استعدادیابی و کارگاه ها

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

فهرست