طلاق – Divorce

طلاق به معنی رهایی است! رهایی از اتفاقات بدی که در زندگی خواه به عمد یا سهو رخ می دهد و دیگر تاب توان تحمل مشکلات از زن و مرد گرفته می شود. طلاق ابزاری برای جدایی زنان و مردانی است که دیگر نمی توانند به درستی کنار هم قرار بگیرند. ذات طلاق از جدایی حاصل می شود یعنی دو فرد دیگر از هم خوششان نمی آید، احساس آرامش با هم ندارند و زیر بار قوانین اولیه زندگی نمی روند.

ذات طلاق

طلاق یک کلمه عربی است و به نوعی راه گشا محسوب می شود که البته برای زمان هایی است که زندگی دچار بن بست می شود. در فقه این واژه یعنی از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص. اینطور که مشخص است، طلاق خاتمه ای از زندگی زن و مرد است که از دید زناشویی، عاطفی و … بررسی می شود. رهایی به واسطه طلاق در گذشته رویکرد خوبی نداشت و زن و مرد با هر هدفی که بود می بایست سختی ها را تحمل می کردند و کنار هم قرار می گرفتند، این تصور در عصر امروز ذات دیگری پیدا کرده است. به نوعی که زن و مرد خود را یک شخصیت واحد می دانند که حق تصمیم گیری دارد و هر جا که حق وی پایمال شد و دیگر علاقه ای به ادامه زندگی نداشت می تواند طبق شرایط حق و حقوقی که دارد و بر اساس قوانینی که مورد نظر قرار می گیرد به طلاق فکر کند. به واسطه جاری شدن طلاق، زن و مرد دیگر اجازه سپری کردن زمان زیر یک سقف را ندارند و نامحرم هم خطاب می شوند. ذات طلاق چندان خوشایند به نظر نمی رسد اما برای زمانی که دیگر تحمل زندگی امکانپذیر نیست یک روش نجات دهنده است.

هدف از طلاق

طلاق روشی است که سبب می شود زن و مرد به آرامش نسبی دست یابند و قطعاً این موضوع شامل حال کودکان نیز می شود، کودکانی که در معرض تنش های عصبی از سوی والدین هستند اغلب بسیار پرخاشگر و آسیب دیده هستند و یکی از اهداف طلاق این روزها به ارامش رسیدن نوع تربیتی فرزندان است. این روش قانونی برای زوج هایی که از نظر عاطفی و زناشویی نیز هدف مشترکی ندارند مورد ارزیابی قرار می گیرد مشخص است که طلاق می تواند رویکرد متنوعی داشته باشد. طلاق های توافقی نیز بخشی از مجموعه بزرگ طلاق است اما به نوعی با دردسر کمتر و یا با خشم کمتر دنبال می شود. این نوع طلاق ها در دنیای امروز بین زوج های جوان بیشتر دیده می شود. طلاق آخرین روشی است که بین زن و مرد برای رهایی از مشکلات انتخاب می شود. رها شدن از مشکلات با رعایت اصول قانونی هیچ مشکلی ندارد و گاه باعث پیشرفت طرفین نیز می شود. اینطور که مشخص است دنیای طلاق دنیای عجیبی است، گاه با افسردگی همراه است، گاه با حس خوب و درست، گاه موفقیت به همراه دارد و گاه سرخوردگی و انزوا! همه چیز به خود شخص مربوط است که چطور می تواند این چالش را پشت سر بگذارد تا کمترین آسیب به وی برسد.

فهرست