عشق – Love

عشق ساختاری عمیق دارد. عشق مجموعه ای از وابستگی، دلبستگی، محبت و علاقه طولانی مدت است. آنچه عشق را از دوست داشتن جدا می کند، خالص بودن آن است. برخی از افراد عشق را همان دوست داشتن افراطی معنی می کنند و برخی معتقد هستند گذشت زیاد یعنی عشق! همه این موارد بخشی از عشق محسوب می شود اما عشق در معنای اصلی و عمیق خود یعنی ذاتی که بدون منت تو را دوست دارد. عنصر اصلی معنی عشق، طبق علاقه مادر به فرزند معنی می شود!

ذات عشق

ذات عشق بسیار پاک است، پاکی از نشانه های اصلی عشق است. به طوری که فرد درگیر هیچ حاشیه ای در ساختار عشق نباشد و آن را همانطور که هست دوست دارد، دقیقاً حسی که مادر به کودک دارد و هرگز حاضر به تغییر آن نیست. ذات عشق با دوست داشتن فرق دارد، عشق ربطی به سرویس دهی ندارد در صورتی که از منظر دوست داشتن بسیاری از موارد بده و بستان است! عشق ذات صادق دارد، در عشق دروغگویی جایگاهی ندارد به طوری که فرد هرگز برای رشد آن به دروغ وصل نمی شود. ذات عشق با احترام همراه است، عشق بدون احترام معنی ندارد، همیشه دیده می شود که رویکرد عشق وابسته به احترام است به طوری که ارزش اصلی فرد مقابل مشخص می شود. در فلسفه عشق نگاه خودخواهانه معنی ندارد، ایثار اولین گام عاشقی است که در بین مادر و فرزند دیده می شود. روزهای سخت کرونایی را پشت سر می گذاریم، اگر به آن مبتلا شویم تنها کسی که بدون نگرانی و منت از ما مراقبت می کند، مادرمان است! این یعنی عشق! عشق می تواند بسترسازی عمیق داشته باشد، و بیدی نیست که به هر بادی بلرزد. مشخص است که ذات عشق وابسته به موارد مختلفی است و هر یک معنی مخصوص به خود را دارد. عشق تنها یک کلمه نیست، مجموعه ای از همه احساسات خوب است که نتایج بی نظیری به همراه دارد.

ساختار اصلی عشق

ساختار اصلی عشق از علاقه شدید قلب شکل گرفته است به طوری که قلب فرد مقابل را هر طور که باشد قبول می کند و به آن علاقه دارد. به خوبی در کنار او قرار می گیرد و این روال طولانی مدت و تا همیشه دنبال می شود. عشق نمادی واحد در بین دختران و پسران محسوب می شود که می تواند یک رویکرد بی نظیر را شامل شود. در مسیر عشق بسیار مهم است که شخص بتواند واقع بین و ایثارگر باشد. رویکرد عشق با دیگر احساسات انسان فرق دارد. عشق بدون چونه و چرا معنی می شود، ابزار علاقه ای که می تواند برای هر شخص به نسبت شخص دیگر فرق داشته باشد. در مسیر عاشقی از خود گذشتگی واضح ترین صفتی است که دیده می شود و نگاه مثبت به خوبی های شخص مقابل دیده می شود. علاقه شدید قلبی می تواند به اندازه ای که خوشحال کننده است، آسیب رسان باشد و فرد دچار وابستگی شود که دیگر قادر به ادامه زندگی نباشد و این موضوع از منظر روانشناسی از ابعاد مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد.

فهرست